Sledujte UV index!

Sledujte UV index!

Určitě už všichni máte smart phony, a tak pro Vás bude  hračka pozorovat, jak se v průběhu dne  a v závislosti na místě, kde pobýváte, mění UV index.

Je zajímavé uvědomit si, že nutnost natírat se opalovacím přípravkem nezávisí na zcela jasné obloze a pocitu vedra. Naopak, pozorujte, že na jaře a v první polovině léta, když se s potěšením vyhříváte na ostrém sluníčku a ovívá Vás chladný větřík, tak se “připečete”, ani nevíte jak  :-)

UV-index5-2UV-index6-2

UV index je jednotka užívaná při měření slunečního ultrafialového záření, podle které bychom měli volit ochranu našeho těla. Jedna jednotka UV indexu má hodnotu 25 miliwattů na metr čtvereční.
Jaká je vhodná ochrana při hodnotách UV indexu (text převzat z Wikipedie):

  • 1–2 (nízký) – použití slunečních brýlí,
  • 2–5 (střední) – použití slunečních brýlí a pokrývky hlavy,
  • 5–7 (vysoký) – stejná opatření jako při nižších stupních, navíc použití opalovacího krému s vysokým UV faktorem,
  • 7–11 (velmi vysoký) – zdržování se ve stínu mezi 11:00 a 15:00,
  • 11+ (extrémní) – přes den nevycházet ven ze zděných nebo dřevěných budov – Sluneční záření je tak intenzivní, že by vám způsobilo fotodermatitidu (spálilo by vás) během deseti minut.

UV index je závislý hlavně na zeměpisné šířce. Nejvyšší hodnoty bývají naměřeny kolem rovníku, nejnižší pak na pólech. Dále je UV index závislý na nadmořské výšce, čím výše, tím vyšší UV index naměříme a to zhruba o jednu jednotku na každých 800 metrů nadmořské výšky. Na zeměpisné délce je UV index závislý pouze z důvodu různé síly ozónové vrstvy na různých částech Země. Z toho důvodu je také vyšší UV index na jižním pólu pod ozónovou dírou než na severním.

A jaké opalovací přípravky použít při různých hodnotách UV indexu? O tom již za pár dnů v následující aktualitě.

x